Založ si blog

Pietruchovej podpora pedofilných extrémistov – čo sa deje ďalej

Pri písaní svojho článku „Pedofilný extrémizmus v ČR a jeho odozva na Slovensku“ som netušil, že sa stretne s takou prudkou reakciou. Dnes mi na moju mailovú adresu došiel mail adresovaný na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého znenie nájdete na konci tohto textu.
 
Sám sa nechcem vyjadrovať k personálnej politike Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a neprislúcha mi hodnotiť, kto by mal a kto by nemal byť odvolaný zo svojej funkcie. Podporné vyjadrenia vedúcej štátnej zamestnankyne Oľgy Pietruchovej (citované nižšie v časti „Vyjadrenia Oľgy Pietruchovej smerom k organizácii ČEPEK“) smerom ku skupine, ktorá sa usiluje o dekriminalizáciu prechovávania detskej pornografie a „konsenzuálneho“ pohlavného zneužívania detí, však vnímam ako strašné zlyhanie.
 
A o tom, že boli tieto vyjadrenia nielen podporné, ale boli aj ako podpora vnímané, svedčí tvrdenie jedného z členov extrémistickej skupiny ČEPEK: „nebyl bych si jistý, že Pietruchová nás stále podporuje. Přidala se na naši stranu v domnění, že nemáme žádné námitky vůči zákonům a že striktně rozlišujeme mezi sexuální orientací a sexuální úchylkou; ale teď už ví, že to není pravda“. Ako pritom vyplynulo už z predtým vypracovanej analýzy, organizácia ČEPEK verejne zavádza, keď sa na najviditeľnejších miestach svojho webu prezentuje ako skupina, ktorá sa snaží pedofilom pomôcť zdržať sa páchania trestnej činnosti, ale v skutočnosti má za cieľ liberalizáciu trestnoprávnej úpravy a tiež prekvalifikovanie pedofílie na sexuálnu orientáciu; pričom v prvom prípade ide o cieľ extrémistickej povahy.
 
Keď však zacitujem z mailu, ktorý nájdete nižšie, „aj v prípade, že pani riaditeľka o predmetných cieľoch organizácie ČEPEK v čase vyjadrovania jej stanovísk nevedela, mala sa v záujme zachovania dôstojnosti z hľadiska vykonávania štátnej služby zdržať kladných vyjadrení o činnosti a cieľoch tejto organizácie až dovtedy, kým by sa s nimi riadne neoboznámila“. To, že sa riaditeľka odboru na ministerstve nechá zmanipulovať pedofilnými extrémistami a na základe toho im robí PR, teda nie je žiadna sláva.
 
Myslím si, že by celá vec nemala upadnúť do zabudnutia. Podpora pedofilného extrémizmu je na to príliš vážna vec.
 
Ako som sľúbil, pripájam text mailu, ktorého kópiu som dnes dostal:
 
„Dobrý deň,
v úvode  by som rád zdôraznil, že môj mail žiadnym spôsobom nesmeruje proti ľuďom postihnutým pedofíliou, ktorí nepáchajú trestnú činnosť ani sa nedopúšťajú extrémistického konania. Koncom leta – na jeseň roku 2013 – sa však na Slovensku začala propagovať skupina s názvom „ČEPEK – Československá pedofilní komunita“, ktorej aktivít sa verejne zastala a podporila ich svojimi kladnými vyjadreniami vedúca štátna zamestnankyňa, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová (http://pietruchova.blog.sme.sk/c/338593/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html).
 
Pritom však ČEPEK predstavuje organizáciu, ktorá má zjavne za cieľ dekriminalizáciu prechovávania detskej pornografie a „konsenzuálneho“ sexuálneho zneužívania detí (na konci mailu pripájam zoznam verejne prezentovaných výrokov lídrov tejto organizácie). Činnosť a ciele tohto zoskupenia majú podľa dôkladnej analýzy jeho činnosti a cieľov, dostupnej pod názvom „Pedofilný extrémizmus v ČR a jeho odozva na Slovensku“ (http://despiteborders.com/clanok.php?subaction=showfull&id=1391720883), extrémistický charakter a smerujú k ohrozeniu objektov chránených trestným zákonom. Medzi objekty chránené trestným zákonom, ku ktorých ohrozeniu činnosť organizácie ČEPEK smeruje, patrí pritom aj ľudská dôstojnosť a ľudské práva. 
 
Pritom podľa § 60 ods. 1. písm. a) Zákona č. 400/2009 Z. z. (Zákon o štátnej službe) je štátny zamestnanec povinný „rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva“, pričom na rozdiel od povinností uvedených v predchádzajúcich častiach príslušného ustanovenia toto neobmedzuje danú povinnosť na vykonávane štátnej služby. Naopak, podľa ustanovenia § 61 ods. 1. písm. a) citovaného zákona štátny zamestnanec nesmie „vykonávať činnosť, ktorá je nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby“.
 
Podľa môjho právneho vedomia je pritom verejné vyjadrovanie podpory extrémistickým skupinám smerujúcim k ohrozeniu práv dieťaťa z hľadiska vykonávania štátnej služby nedôstojnou činnosťou. Pritom aj v prípade, že pani riaditeľka o predmetných cieľoch organizácie ČEPEK v čase vyjadrovania jej stanovísk nevedela, mala sa v záujme zachovania dôstojnosti z hľadiska vykonávania štátnej služby zdržať kladných vyjadrení o činnosti a cieľoch tejto organizácie až dovtedy, kým by sa s nimi riadne neoboznámila.
 
Z uvedených dôvodov by som chcel dať podnet k preskúmaniu predmetných vyjadrení vedúcej štátnej zamestnankyne Oľgy Pietruchovej, predovšetkým vo vzťahu k ich dôstojnosti z hľadiska vykonávania štátnej služby.
 
S úctou
 
Ivan Lipták
 
Príloha:
1. Vyjadrenia Oľgy Pietruchovej smerom k organizácii ČEPEK
2. Vyjadrenia popredných členov organizácie ČEPEK ohľadom
 
K bodu 1.
– „Organizácia, snažiaca pomáhať pedofilom zvládať svoju spoločensky nebezpečnú sexuálnu preferenciu, jasne píše: „Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí“.  http://pietruchova.blog.sme.sk/c/338593/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html
– „ked sa budu pokusat presadit veci s ktorymi nesuhlasim, ozvem sa. zatial je to v rovine nesmeleho hlasenia sa, z vobec existuju a ze potrebuju pomoc a nie lyncovanie“ http://blog.sme.sk/diskusie/2196824/19/20835932/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html#20835932
– ďalšie vyjadrenia pani Pietruchovej na odkaze http://pietruchova.blog.sme.sk/c/338593/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html a v diskusii pod ním.
 
K bodu 2.
– „držitel dětské pornografie nikomu neublížil, není ničím kompromitovaný a není důvod ho obviňovat“  http://blog.sme.sk/diskusie/2183518/10/20687187/Klamat-ako-krestan.html#20687187
 – „Trestné by mělo být jen něco, co někomu ubližuje nebo má potenciál ublížit. Když si pedofil zamasturbuje u obrázků na počítači, nikomu tím neubližuje“ http://blog.sme.sk/diskusie/2183518/9/20678007/Klamat-ako-krestan.html#20678007
– „…když bude mít pedofil doma na PC bezplatně z volně dostupného zdroje na internetu stažený materiál, který soudní znalec později označí za dětskou pornografii s reálnými aktéry, tak pokud ten pedofil nad takovým materiálem bude každý večer před spaním masturbovat, nebude ten materiál dál šířit, atd., komu tím ublíží? Mělo by se trestat za to, co někomu ubližuje. Ne za to, že zneužívání dětí je trestným činem. Vlastnit záznam něčí vraždy a masturbovat při tom také trestné není (…)“ http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=81&t=2258&view=unread
– „Stručně shrnuto tedy jsou naše požadavky tyto: (…) rozumná diskuse o opětovné legalizaci držení dětské pornografie“ http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=81&t=2258
– „Z morálního hlediska to nebude zneužití, z trestněprávního ano. (…)15 let, a 14tileté i 13tileté děti již jsou schopné vnímat sexuální pocity, ale i zamilovanost a lásku. Aneb pokud ONA bude chtít nebo mě dokonce svede, a já se jí budu snažit uspokojit, udělat jí dobře, tak to z mé strany a z morálního hlediska zneužití nebude“ http://archive.is/gzuDs
– „Pokud 13tiletá nebo 14tiletá dívka bude sexuální aktivity sama chtít, bez toho, abych ji k těmto aktivitám manipuloval, a následně bude tuto zkušenost hodnotit pozitivně, pak to z morálního hlediska zneužití, natož zločin, těžko může být. Ze zákonného hlediska to zneužití bude, protože je to stanoveno zákonem, ale z morálního hlediska to žádné zneužití nebude. Nemůže být z morálního hlediska zločinem chtít jí vyhovět a udělat jí dobře. Vy zřejmě neumíte rozlišit situaci, kdy jeden člověk druhého opravdu zneužívá a kdy jeden chce druhému dopřát to, co si ten druhý člověk sám a z vlastní vůle přeje“ http://blog.sme.sk/diskusie/2183518/9/20679637/Klamat-ako-krestan.html#20679637
– „A co orální pohlavní styk? Nebo jiné formy nepenetrativních genitálních aktivit. Ty se dítěti i můžou líbit. Soulož je pak už něco jiného, nicméně i tak vím o jedné osobě, dnes dospělé, která od svých osmi souložila docela pravidelně s dospělým mužem a negativní následky to na ní nezanechalo, znají se a kamarádí spolu doteď“ http://archive.is/nb63G

SSVE o Smatanovom zozname

30.03.2015

Rozhovor s Michalom Ondrejčíkom, spolupredsedom redakčnej rady časopisu DespiteBorders.com a členom predstavenstva Spoločnosti pre strednú a východnú Európu (SSVE), ktorá časopis vydáva od roku 2004. Ako vnímate skutočnosť, že sa časopis DespiteBorders.com neocitol na povestnom zozname Juraja Smatanu? Na jednej strane cítim voči takémuto kádrovaniu, pokiaľ nie je [...]

Denník N sa otvorene definoval ako účastník informačnej vojny

28.02.2015

Denník N dňa 28. februára 2015 uverejnil článok „Je vojna a ľudia ako Čarnogurský nie sú na našej strane“ s úvodnou vetou „Médiá sú v informačnej vojne zbraň a našich nepriateľov k nim nesmieme pripúšťať“. Médium sa tak otvorene definovalo ako účastník informačnej vojny na jednej z jej strán. Informačná (informačno-psychologická) vojna je pritom [...]

Slovák na strane ukrajinských polovojenských jednotiek

15.02.2015

O účastníkoch konfliktu na východnej Ukrajine, ktorí sú slovenského pôvodu a bojujú na strane povstalcov, slovenské médiá v nedávnej minulosti zverejnili pomerne obsiahly súbor informácií vrátane údajov k ich osobnému životu, predchádzajúcim problémom so zákonom a domnienok o ich motivácii k účasti na bojoch na Donbase. Priniesli tiež komentáre politických [...]

Drogová kriminalita / Drogy /

Pri kontrole okrem občianskeho predložil policajtom aj to, čo nemal. Skončil vo väzení

18.07.2024 18:11

Policajná hliadka spozorovala na Svetlej ulici dve osoby, jedna z nich sa podobala na osobu v pátraní.

SR Dubnica nad Váhom priemysel armáda ZŤS ZTS MO TNX

Kaliňák predstavil plány, ako chce modernizovať obranný priemysel. Pomôcť má nová linka aj oprava F-16 na Považí

18.07.2024 17:53

Slovensko má podľa Kaliňáka šancu so zbrojárskymi výrobkami preraziť vo svete.

susko, žiga, gašpar, šimečka

Ďalšie problémy s trestnou novelou? Susko hovorí o zavádzaní, obavy EK však pretrvávajú. Politológ: Je to blamáž

18.07.2024 17:30

Susko považuje informácie za zavádzajúce, EK pre Pravdu uviedla, že je so slovenskou vládou v neustálom kontakte a vývoj bude pozorne sledovať.

Paul Kagame

Kagameho po štvrtýkrát zvolili za prezidenta Rwandy. Získal 99,18 percenta hlasov

18.07.2024 17:27

Zaistil si tak už štvrté funkčné obdobie v úrade. V posledných voľbách pred siedmimi rokmi získal 98,79 percenta hlasov.

Andrej Kováč

blog o pozitívnych a negatívnych javoch v našej spoločnosti

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 94347x
Priemerná čítanosť článkov: 10483x

Autor blogu

Kategórie